Online nieuwsbrief Twisz.nl

Twisz.nl

Met een online nieuwsbrief hield Twisz geabonneerde retailers op de hoogte. Door Lotje Getikt was verantwoordelijk over alle interne en externe communicatie van Twisz.nl. Een van de tools die werd ingezet was de maandelijkse nieuwsbrief naar geïnteresseerde retailers.

Fashion United over Twisz

Abonnees op jouw online nieuwsbrief zijn geïnteresseerd in jouw bedrijf. Ze melden zich immers niet voor niets aan. Het maakt een digitale nieuwsbrief dan ook hét middel om op de radar te blijven bij huidige en potentiële klanten.

online nieuwsbrief voor Twisz

Online nieuwsbrief voor Twisz

Twisz was een start-up dat bekendheid nodig had bij winkeliers in Nederland. De retailers die geïnteresseerd waren in de verkoop van hun producten op Twisz.nl, werden door middel van de digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de USP’s die Twisz.nl bood en de laatste ontwikkelingen van het startende bedrijf.

Directe opdrachten

Voor verschillende bedrijven schrijft Door Lotje Getikt de online nieuwsbrief. Vaak met direct positief effect. De mailing van Twisz was bedoeld retailers op de hoogte te brengen. Andere nieuwsbrieven hebben als doel op de radar te blijven of er direct opdrachten uit te halen. Die laatste twee punten gelden voor Meerdink Verhuur. En zij haalden uit de eerste verzending al verschillende leuke opdrachten.