// https://bit.ly/41qd1Gc Skip to main content

Trend of noodzaak: je kunt er anno 2023 hoe dan ook niet meer omheen. We zijn ons als wereldwijde samenleving steeds meer bewust van hokjes waarin we mensen verdelen. Zie het als een jas die steeds krapper gaat zitten; je verzet je er steeds meer tegen.

Ook de binaire genderhokjes vallen daaronder. Liever spreken we mensen aan op een we-zijn-allemaal-mensen-niveau. Maar hoe doe je dat? Hier nemen we een voorbeeld onder de loep.

Het voorbeeld

Karima is een hardwerkende huisvrouw en Hege werkt fulltime, samen hebben ze twee kinderen. Woensdagochtend leest Karima een persbericht over kindgerelateerd verlof van hun scholengemeenschap. Met een mooi schema voor partners én de primaire ouder. De primaire ouder is in dit geval degene die het kind ter wereld bracht. 

 

Primaire ouder: doen of niet?

‘Moeder’ volstaat in het geval van Karima en Hege niet. Ze hebben namelijk niet beiden recht op zwangerschapsverlof. Alleen klinkt primaire ouder alsof de één meer ouder is dan de ander. En wanneer de zorgtaken zijn omgedraaid, is dan juist de partner de primaire ouder? Of hoe zit het met draagmoederschap? De opvoeding belandt dan bij andere mensen. Ingewikkeld. 

‘Primaire ouder’ is dus een term die veel ruimte laat voor misinterpretatie en discussie. Maar hoe kunnen we de persoon die van het kind bevalt nou een toekomstbestendige en passende benaming geven? Lotjes razende reporters gingen op onderzoek uit en kwamen met het volgende op de proppen.

De uitkomst:

  • Geboorteouder: die legt de nadruk op de persoon die verantwoordelijk is voor de geboorte. 
  • Leefgever: je omzeilt het woord ‘ouder’ en legt de nadruk op degene die aan het kindje het leven heeft gegeven.

Nu kwamen er ook nog andere – bijzondere – opties uit de mouwen van onze respondenten gerold. Die onze selectie nét niet haalden… 

  • AU-der: nog steeds een kanshebber als je het over een grappige boeg wilt gooien.
  • Pers-onage: nog zo’n kanshebber.
  • Barende ouder: klinkt toch een beetje te goor naar onze smaak.

Sluit je doelgroep of lezers niet buiten 

Men begrijpt steeds beter dat bepaalde hokjes verleden tijd zijn. Alleen stoeien velen met de aansluitende communicatie. Situaties zoals die van Karima en Hege zijn er nog driehonderdachtenveertigduizend, keer tien. Voor je het weet sluit je met alle goede bedoelingen toch een deel van je doelgroep of lezers buiten. Dat wil je niet.

 

Hulp nodig? Bij Door Lotje Getikt weten we alles van inclusief schrijven.