// https://bit.ly/41qd1Gc Skip to main content

In Nederland zijn circa 2,5 miljoen laaggeletterd. Zij hebben moeite met het begrijpen van eenvoudige teksten. Een formulier over de zorgtoeslag invullen of reizen met het openbaar vervoer is voor hen te moeilijk. Je kunt je wellicht voorstellen dat het programma van een politieke partij hen al helemaal de pet te boven gaat. Aangezien geen enkele partij een doelgroep van 2,5 miljoen mensen wil missen, zocht de PvdA contact met Door Lotje om de samenvatting van hun partijprogramma te laten vertalen in B1 teksten.

Wat wij deden

Het gemiddelde verkiezingsprogramma van een politieke partij staat bol van ambtelijke taal en moeilijke woorden. Wij herschreven dat van de PvdA daarom in duidelijke B1 teksten. Hoewel dit hen helaas niet hielp in het aantal zetels, was de partij enorm enthousiast over de vertaling van hun tekst.

Accountantskantoor PwC ontdekte dat laaggeletterdheid de Nederlandse samenleving jaarlijks 1 miljard euro kost. Dit komt onder meer doordat laaggeletterden een groter beroep op sociale zekerheid doen en minder productief zijn. Door B1 teksten te maken, zorgt je er bijvoorbeeld voor dat deze groep die moeilijke bijsluiter nu wel begrijpt en voorkom je een onnodig bezoek aan de dokter.

Oordeel zelf over onze B1 teksten

Wij gooiden de oorspronkelijke versie van het verkiezingsprogramma van de PvdA flink overhoop. Zinnen werden ingekort, woorden aangepast en tangconstructies geschrapt. Ook kregen de alinea’s een duidelijkere structuur met meer tussenkopjes en veel witregels. Beeldspraak is eveneens uit den boze. Laaggeletterden nemen teksten heel letterlijk, dus als jij schrijft dat iets niet over rozen gaat, werkt dit erg verwarrend.

Ook jouw doelgroep is laaggeletterd

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zijn het echt niet alleen de ouderen en allochtonen die laaggeletterd zijn. Sterker nog: twee derde van de laaggeletterden is autochtoon en een groeiend aantal jongeren heeft moeite met lezen en schrijven. Speel hier dus slim op in en zorg dat iedereen jouw boodschap begrijpt.

Wij schrijven zonder moeite jouw teksten die laaggeletterden én hoger opgeleiden begrijpen